7. Devinez et traduisez

Lees pagina 13 van je tekstboek.

Soms kun je een woord dat je nog niet kent begrijpen als je goed kijkt naar de zin waarin
het staat. Bij de eerste jongen staat bijvoorbeeld: “il s’appelle David”. Omdat David een
naam is kun je raden dat “il s’appelle”betekent: “hij heet”.
1. In de tweede zin staat: "Il habite à Paris." Wat is 'Paris'?

Wat betekent 'il habite' ?

2. Wat betekent à in "Il habite à Paris."?

3. In de kaart op pag. 12 staat: "Le train de Paris à Lille." Wat betekent à hier?

4. Sophie en Florian worden op een andere manier voorgesteld dan David en Estelle: met 'Voilà'.
Hoe vertaal je dat, met 'daar is' of met 'er is'?

5. Bij Sophie staat er niet 'il habite' maar 'elle habite'. Wat betekent 'elle'?

6. Het woordje 'est' betekent 'is'. Maar in de zin "Elle est dans la classe de David." kun je het beter anders vertalen. Hoe?

7. Het woordje 'dans' komt twee keer voor, bij Sophie ('dans la classe') en bij Estelle ('dans le quartier'). Wat betekent het?

8. Kijk naar de kop boven de tekst en naar de foto.
Wat betekent 'filles'?
En wat betekent 'garçons'?