Unité 9            

    

                                                                           Bon appétit!

 

 

woordjes en zinnen

 

Apprendre  1 + 2

Woordjes  App.  1 + 2

 

Apprendre  4 + 9

 

Apprendre  5 + 7 + 8

Woordjes  App.  5 + 7 + 8 

 

 

 

 

grammatica

Apprendre  3

Apprendre 3 deel 2

krijg jij het recept compleet?

Apprendre  6

memory prendre

sneltypen prendre

woordweb prendre

 

Pokéverbamon - ken je de werkwoorden van dit jaar?

 

opdrachten

nourriture et boissons

Allons au restaurant

USBwine

Heksendrankje