de met le, la, l' of les

Vul de goede vorm in. Kijk in de leestekst voor de regel: hij lijkt erg op de regel die hoort bij à met le, la, l' of les!

de met le, la, l' of les

Regel:
De + le wordt DU.
De + les wordt DES.
De + l' verandert NIET.
De + la verandert NIET.

Du, des, de l' of de la betekent: van de/het.