Het delend lidwoord - L'article partitif

Kies het goede delend lidwoord voor in de zin.