Flash cards Apprendre 5

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
kokenfaire la cuisine
de campingle camping
zin hebben omavoir envie de
de kiple poulet
sluitenfermer
meenemenemporter
stinkenpuer
het restaurantle restaurant
het gerechtle plat
het weekendle week-end
de fritesles frites (v)
elkchaque
de colale coca
de afwasla vaisselle
de dorstla soif
het gaat openil ouvre
het eerste jaarla première année
natuurlijkbier sûr
het terrasla terrasse
de chipsles chips (v)
preciesexactement
drinkenboire
de mogelijkheidla possibilité