de regelmatige werkwoorden op -er (Apprendre 3)

Beantwoord de vragen.