Flash cards Apprendre 5

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
het cadeaule cadeau
naar binnen gaan, binnenkomenentrer
naar boven gaanmonter
misschienpeut-être
het spelle jeu
ik weet het nietje ne sais pas
duurcher
hoeveelcombien
ik wil graagje voudrais
kopenacheter
de zonnebrilles lunettes (v) de soleil
de tasle sac
ik begrijp het nietje ne comprends pas
betalenpayer
het bonnetjele ticket
wat is dat?qu'est-ce que c'est?
wat?qu'est-ce que?
zelfsmême