l'heure (Apprendre 6)

Zoek de vertalingen in de linkerkolom bij die uit de rechterkolom.