Flash cards Apprendre 5

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
het tapijtle tapis
goed, lekkerbon, bonne
laterplus tard
schoonpropre
schoonmakennettoyer
zeggendire
afschuwelijkaffreux
woedendfurieux
thuiskomen, naar huis gaanrentrer
de tijdle temps
de oplossingla solution
reparerenréparer
brekencasser
opruimenranger
de rommel, de troeple désordre
snelvite
de telefoonle téléphone
de keukenla cuisine
het werkle travail
de volgende dag, de dag nale lendemain