voorzetsels bij landen- en stedennamen (Apprendre 3)

Beantwoord de vragen.