Flash cards Apprendre 1

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
la scènehet toneel, de scène
le spectaclede voorstelling
le comédiende tooneelspeler
le choristede koorzanger
le publichet publiek
l'exposition (v)de tentoonstelling
le tubede hit
l'album (m)het album
applaudirapplaudisseren
le succèshet succes
jouer au billard américainpoolen
jouer aux fléchettesdarten
s'amuserzich vermaken
la foirede kermis
la glacehet ijsje
la boissonde drank, het drankje