voorzetsels bij landen- en stedennamen (Apprendre 7)

Beantwoord de vragen.