Flash cards Apprendre 1

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
faire du campingkamperen
le feu de camphet kampvuur
le sac de couchagede slaapzak
le sac à dosde rugzak
visiterbezoeken (van museum, land, stad enz.)
le muséehet museum
tranquillerustig
actif, activeactief
la merde zee
se baignerzwemmen
bronzerzonnen, bruin worden
la crème solairede zonnebrandcrème
le tour en vélode fietstocht
se reposeruitrusten
la montagnehet gebergte, de bergen
voyagerreizen
l'agence de voyage (v)het reisbureau
le guidede gids
le bateau-mouchede rondvaartboot