vragen, vragen en nog eens vragen (Apprendre 3)

Vul de zinnen aan met het goede vraagwoord of vraagzinnetje.
Ben je beroepsacteur? tu es acteur professionnel?
Wanneer maken jullie opnamen? vous tournez?
Wat is moeilijk? est difficile?
Wat wil je? tu veux?
Wat doet hij? il fait?
Wat is je naam? est ton nom?
Wat zijn je andere hobby's? sont tes autres hobbies?
Wat is zijn nationaliteit? est sa nationalité?
Wat zijn hun adressen? sont leurs adresses?
Wanneer kom je? tu viens?
Waar woont je vader? habite ton père?
Hoe heet je? tu t'appelles?
Hoeveel kosten die schoenen? coûtent ces chaussures?
Wie heeft dat gezegd? a dit cela?
Waarom doe je dat? tu fais cela?
Wie is dat? C'est ?
Wanneer kom je? Tu viens ?
Waar woon je? Tu habites ?