gezegd hebben = avoir dit (Apprendre 8)

Zoek de vertalingen bij elkaar.