Flash cards Apprendre 1

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
le métierhet beroep
le sauveteurde reddingswerker
hauthoog
réaliserrealiseren
découvertontdekken
faire connaissance aveckennis maken met
suivigevolgd
la formationde opleiding
le secouristede EHBO-er
atteindrebereiken
le cashet geval
pratiquepraktisch
la chargede last, de lading
lourdzwaar
l'intervention (v)de operatie, de ingreep, het optreden
se souvenir dezich herinneren
le grimpeurde klimmer
escaladerbeklimmen
la paroi rocheusede rotswand
excellentuitstekend
lorsquewanneer
s'entraînertrainen
je pourraiik zal kunnen
la qualitéde eigenschap, de kwaliteit