Flash cards Apprendre 4

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
invullenremplir (als finir)
het formulierla fiche
de tweede klasla seconde
vreemd, buitenlandsétranger, étrangère
de taalla langue
ervaringl'expérience (v)
het beroep, het vakle métier
beschikbaardisponible
de proefopnamel'essai (m)
lerenapprendre (als prendre)
jij leesttu lis
ik zou het leuk vindença me plairait
de koule froid
eerder, nogalplutôt
rondom, om....heenautour de
de mensenles gens
het ijsla glace
studerenfaire des études
de opleidingla formation
wordendevenir (als venir)
de gidsle guide
de keusle choix