het persoonlijk voornaamwoord met nadruk (Apprendre 3)

Maak de opdrachten.
Maak de uitleg af:

Je legt nadruk op een persoonlijk voornaamwoord als er:
- een voor staat. Je suis chez lui.
- bij staat. Qui a dit cela? Moi!
- voor staat. C'est toi?welk voornaamwoord hoort erbij?

je -->
tu -->
il -->
elle -->
nous -->
vous -->
ils -->
elles -->