voir & connaître in de tegenwoordige tijd (Apprendre 8)

Klik op een getal voor de aanwijzing, en vul de vertaling in. Let op, de persoonsvorm hoef je niet in te vullen!
   1            
             
 2              
             
             
      3         
             
    4        5     
         6      
             
7