Flash cards Apprendre 1

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
la confidencede ontboezeming
taquinerplagen
silencieuxstil
offertaangeboden, gegeven
intimidégeïntimideerd
flamandVlaams
incompréhensibleonbegrijpelijk
mystérieuxgeheimzinnig
je teignaisik verfde, ik kleurde
déçuteleurgesteld
la colèrede woede
contradictoiretegenstrijdig
l'inquiétude (v)de ongerustheid
la prudencede voorzichtigheid
la curiositéde nieuwsgierigheid
le dégoûtde afkeer, de walging
l'indifférence (v)de onverschilligheid
l'espoir (m)de hoop
le regretde spijt
le soulagementde opluchting
l'impatience (v)het ongeduld
la déceptionde teleurstelling