de (comparatif en) superlatif (Apprendre 3)

beantwoord de vragen.