Flash cards Apprendre 1

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
vécugeleefd, beleefd
fameux, fameuseberoemd
l'association (v)de vereniging
la voiede weg
la voie ferréede spoorweg
transformerveranderen, omvormen
la piste cyclablehet fietspad
le point de départhet vertrekpunt
municipalgemeente-, gemeentelijk
monter une tenteeen tent opzetten
la roulettehet wieltje
testertesten
le sommeilde slaap
certainssommigen
la lunede maan
l'angoisse (v)de angst
le fou rirede slappe lach
le viragede bocht
le parcoursde route
nocturnenachtelijk
copieux, copieuseovervloedig, copieus
d'habitudegewoonlijk
reprendre courageweer moed vatten
attaqueraanvallen
le témoinagede getuigenis
en sens inversein tegenovergestelde richting
présentaanwezig