Aanpassing van het voltooid deelwoord en de wederkerende ww. in de passé composé (Apprendre 3)

Geef het goede antwoord. Soms zijn er meer antwoorden mogelijk!