y en en, de theorie (Apprendre 3)

beantwoord de vragen.