vocabulaire - thème 2 deel A

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
une bandeeen groepje
bavarderkletsen
bondépropvol
le boulot (pop)het werk
les conditions (v mv)de omstandigheden, de voorwaarden
la destinationde bestemming
inhabituel(le)ongewoon
le lendemainde volgende dag
malgréondanks
l'objectif (m)het doel
le poidshet gewicht
prévoirvoorzien
se couchernaar bed gaan
se reposeruitrusten
se réveillerwakker worden
la veillede dag ervoor
de bestemmingla destination
de dag ervoorla veille
het doell'objectif (m)
een groepjeune bande
kletsenbavarder
naar bed gaanse coucher
ondanksmalgré
ongewooninhabituel(le)
uitrustense reposer
de volgende dagle lendemain
de voorwaarden, de omstandighedenles conditions (v mv)
voorzienprévoir
wakker wordense réveiller
het werk (pop)le boulot