vocabulaire 3b: lezen & luisteren nl-fr

Klik op een getal voor de aanwijzing. Spaties tellen niet mee, typ die dus ook niet in!
 1     2                       
3                           
                         
      4                     
   5                        
              6             
                         
                         
      7                     
 8                          
9          10     11         12   13        
                         
    14                 15        
                16           
          17                 
                         
     18     19        20             
                         
   21            22              
                         
   23                        
                         
   24