vocabulaire - thème 3 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
ajoutertoevoegen
le beurrede boter
la boissonhet drankje
la confiturede jam
conserverbewaren
le corpshet lichaam
le coup de pompede dip
la cuillerde lepel
le dînerde avondmaaltijd, het diner
l'entretien (m)het onderhoud
le fromage blancde kwark
grossirdikker worden
indispensableonmisbaar
le jambonde ham
laitier, -ièremelk-
le mielde honing
le musclede spier
ne ... quealleen maar, slechts
les os (m mv)de botten
le petit déjeunerhet ontbijt
romprebreken, doorbreken
le sucrede suiker
la tartinede boterham
la tassehet kopje
alleen maar, slechtsne ... que
de avondmaaltijd, het dinerle dîner
bewarenconserver
de boterle beurre
de boterhamla tartine
de bottenles os (m mv)
dikker wordengrossir
doorbreken, brekenrompre
het drankjela boisson
de hamle jambon
de honingle miel
de jamla confiture
het kopjela tasse
de kwarkle fromage blanc
de lepella cuiller
het lichaamle corps
melk-laitier, -ière
het onderhoudl'entretien (m)
onmisbaarindispensable
het ontbijtle petit déjeuner
de spierle muscle
de suikerle sucre
toevoegenajouter