vocabulaire - thème 3 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
alimentairevoedsel-
l'ambiance (v)de sfeer
avouertoegeven
les crudités (v mv)de rauwkost
le déjeunerde lunch
délicieux, euseheerlijk
encourageraanmoedigen
l'environnement (m)het milieu, de omgeving
équilibrégezond, evenwichtig
fadeflauw, smakeloos
le gâteauhet koekje, het gebak
le goûtde smaak
les pâtes (v mv)de pasta
proposervoorstellen
le repasde maaltijd
la restauration rapidehet fastfood
sauteroverslaan
aanmoedigenencourager
het fastfoodla restauration rapide
flauw, smakeloosfade
heerlijkdélicieux, -euse
het koekje, het gebakle gâteau
de lunchle déjeuner
de maaltijdle repas
het milieu, de omgevingl'environnement (m)
overslaansauter
de pastales pâtes (v mv)
de rauwkostles crudités (v mv)
de sfeerl'ambiance (v)
de smaakle goût
toegevenavouer
voedsel-alimentaire
voorstellenproposer