vocabulaire - thème 3 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à emporterom mee te nemen
avoir lieuplaatsvinden
désormaisvoortaan
les devoirs (m mv)het huiswerk
l'en cas (m)het tussendoortje, de snack
en ce qui concernewat betreft
évitervermijden
la farinehet meel
le goûterde lichte maaltijd om 16.00 uur
le grignotagehet snoepen
l'huile d'olive (v)de olijfolie
l'huile de tournesol (v)de zonnebloemolie
la moitiéde helft
la moutardede mosterd
l'oeuf (m)het ei
l'olive (v)de olijf
le poivrede peper
quotidiennementdagelijks
se détendrezich ontspannen
le selhet zout
une trancheeen sneetje
le vinaigrede azijn
de azijnle vinaigre
dagelijksquotidiennement
het eile oeuf
de helftla moitié
het huiswerkles devoirs (m mv)
de lichte maaltijd om 16.00 uurle goûter
het meella farine
de mosterdla moutarde
de olijfl'olive (v)
om mee te nemenà emporter
de peperle poivre
plaatsvindenavoir lieu
het sneetjeune tranche
het snoepenle grignotage (m)
het tussendoortje, de snackl'en-cas (m)
vermijdenéviter
voortaandésormais
zich ontspannense détendre
het zoutle sel