vocabulaire - thème 4 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
abandonnerachterlaten, in de steek laten
au volantachter het stuur
avant-hiereergisteren
le cambrioleurde inbreker
cependantechter
chaqueiedere, elke
le coupablede schuldige
découragerontmoedigen
désormaisvoortaan
dorénavantvan nu af aan
éloignerverwijderen
ensuitevervolgens
l'étoile (v)de ster
faire des coursesboodschappen doen
la frénésiede waanzin
la garderiede kinderopvang
graveernstig
incarcérégevangengezet
le malfaiteurde dader
paisiblerustig, vredig
la patiencehet geduld
pourtantechter, toch
puisvervolgens
le rafraîchissementde frisdrank
rejoindreweer opzoeken
révéleronthullen
saingezond
se rendre àzich begeven naar
soudainplotseling
tout à coupplotseling
tout de suiteonmiddelijk
tremblanttrillend
achter het stuurau volant
achter laten, in de steek latenabandonner
boodschappen doenfaire des courses
de daderle malfaiteur
echter, tochcependant, pourtant
eergisterenavant-hier
ernstiggrave
de frisdrankle refraîchissement
het geduldla patience
gevangengezetincarcéré
gezondsain
iedere, elkechaque
de inbrekerle cambrioleur
de kinderopvangla garderie
onmiddelijktout de suite
onthullenrévéler
ontmoedigendécourager
overvallenbraquer
plotselingsoudain, tout à coup
rustig, vredigpaisible
de schuldigele coupable
de sterl'étoile (v)
trillendtremblant
trouwensd'ailleurs
vervolgensensuite, puis
verwijderenéloigner
voortaandésormais
weer opzoekenrejoindre
zich begeven naarse rendre à