vocabulaire - thème 5 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à mon avisvolgens mij
ainsizo, op deze manier
améliorerverbeteren
apprêterklaarmaken
aprèsna(dat)
au moinsten minste
le bout des doigtsde vingertop
carwant
collerplakken
le corpshet lichaam
l'enfancede kinderjaren
l'entraînement (m)de training
s'entraînertrainen
l'équipe (v)het team
franc, francheeerlijk
le joueurde speler
nagerzwemmen
la narinede neusvleugel
la natationhet zwemmen
parmi euxonder hen
la peaude huid
perturbantverwarrend
le poilhet haartje
se raserzich scheren
ravidolblij
récemmentonlangs
le reposde rust
séduisantverleidelijk
selon moivolgens mij
le sportifde sportman
le stadehet stadion
la sueurhet zweet
le talonde hak
tout d'abordallereerst
la véritéde waarheid
la victoirede overwinning
allereersttout d'abord
eerlijkfranc, franche
de huidla peau
het lichaamle corps
na(dat)après
de spelerle joueur
de overwinningla victoire
het teaml'équipe (v)
ten minsteau moins
trainens'entraîner
de trainingl'entraînement (m)
verleidelijkséduisant
volgens mijà mon avis, selon moi
de waarheidla vérité
wantcar
zich scherense raser
zo, op deze manierainsi
het zweetla sueur