vocabulaire - thème 5 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
arriveraankomen
avertirwaarschuwen
bravertrotseren
la causede oorzaak
le conseilde raad
craindrevrezen
le dangerhet gevaar
depuis quandsinds wanneer
de moins en moinssteeds minder
en groupein groepsverband, samen
l'envie (v)de zin
évitervermijden
le freinagehet remmen
inciterstimuleren
patinerschaatsen
soudainplotseling
toujoursaltijd
utilenuttig
le vertigede hoogtevrees
videleeg
aankomenarriver
altijdtoujours
het gevaarle danger
leegvide
nuttigutile
sinds wanneerdepuis quand
steeds minderde moins en moins
de zinl'envie (v)