vocabulaire - thème 6 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à la retraitemet pensioen
l'apparence (v)het uiterlijk
assister àbijwonen
la bêtisede stommiteit
le chômagede werkeloosheid
le courant ne passe pasniet goed met elkaar kunnen opschieten
disponiblebeschikbaar
l'essentiel (m)het belangrijkste
la génerositéde edelmoedigheid, de gulheid
menerleiden
l'origine (v)de oorsprong
par contredaarentegen
paternelvan de kant van mijn vader
porter surgaan over
la racinede wortel
le récithet verhaal
réfléchirnadenken
la sagessede wijsheid
la saloperiede smerigheid
s'en sortirzich redden
se mêler dezich bemoeien met
se tenir au courantop de hoogte blijven
transmettreoverbrengen
het belangrijkstel'essentiel (m)
beschikbaardisponible
bevestigenconfirmer
daarentegenpar contre
de edelmoedigheid, de gulheidla générosité
ervenhériter
gaan overporter sur
getuigentémoigner
de kleinzoonle petit-fils
leidenmener
de oorlogde oorlog
met pensioenà la retraite
nadenkenréfléchir
de oorsprongl'origine (v)
op de hoogte blijvense tenir au courant
overbrengentransmettre
de peetoomle parrain
de peettantela marraine
de smerigheidla saloperie
de stommiteitla bêtise
het uiterlijkl'apparence (v)
van de kant van mijn vaderpaternel
het verhaalle récrit
voldoende zijn/voldoenvoldoende zijn/voldoen
volgensselon
vroegerautrefois
de wensle désir
de werkeloosheidde werkeloosheid
de wijsheidla sagesse
de wortella racine
zich bemoeien metse mêler de
zich reddens'en sortir