vocabulaire - thème 6 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
aborderaansnijden, aanroeren
l'accompagnateur (m)de begeleider
accordergeven
affirmerbeweren
améliorerverbeteren
assumerop zich nemen
au bout du compteper slot van rekening
augmentertoenemen
autant ... quezowel ... als
le bahutde middelbare school
le besoinde behoefte
la confiancehet vertrouwen
la conneriede stommiteit
le dosagede dosering
encourageraanmoedigen
l'épreuve (v)de beproeving
forcémentper se
humiliervernederen
inquietongerust
l'interrogatoire (m)de ondervraging
légitimewettig
négocieronderhandelen
obligatoireverplicht
le pactehet verbond
pas nécessairementniet noodzakelijkerwijs
le point de vuehet gezichtspunt
en avoir ras-le-boler genoeg van hebben
rattraperinhalen
la réussitehet succes
s'inquiéterzich ongerust maken
s'interroger surzich afvragen
sauf exeptionuitzondering daargelaten
se déroulerverlopen
se moquer despotten met
surmonteroverwinnen
la tâchede taak
aanmoedigenencourager
de behoeftele besoin
de beproevingl'épreuve (v)
bespotten, de spot drijven metse moquer de
bewerenaffirmer
er genoeg van hebbenen avoir ras-le-bol
gevenaccorder
het gezichtspuntle point de vue
het gaat overil s'agit de
meerderjarigmajeure
moeite hebben omavoir du mal à
niet noodzakelijkerwijspas nécessairement
onderhandelennégocier
de ondervragingl'interrogatoire (m)
ongerustinquiet
overwinnensurmonter
per seforcément
per slot van rekeningau bout du compte
het succesla réussite
de taakla tâche
toenemenaugmenter
uitzondering daargelatensauf exeption
verbeterenaméliorer
verbiedeninterdire
verlopense dérouler
verplichtobligatoire
het vertrouwenla confiance
wettiglégitime