Flash cards 2b: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
joyeuxvrolijk
masquerverbergen
caprice (m)gril, bevlieging
gâtéverwend
endurcirhard maken
habilleraankleden
tenue (v)uniform
caillou (m)kei
estimerschatten
fumée (v)rook
glacéijskoud
s'occuper dezorgen voor
souffrance (v)lijden
majeurgrootst
matinée (v)ochtend
prévugepland, voorzien
précaution (v)voorzorgsmaatregel
se prolongervoortduren
aboutir àuitkomen op
persistervoortduren
se situerliggen
vallée (v)dal
à destination denaar
en provenance deafkomstig uit
desserviraandoen
avantage (m)voordeel
avertirwaarschuwen
embarquement (m)instappen
embarqueraan boord gaan
carte d'accès à bordinstapkaart
véhicule (m)auto, voertuig
borne (v)paaltje
apparaîtreverschijnen
axe (m)verkeersader
itinéraire (m)route
inconvénient (m)nadeel
bouchon (m)file
embouteillage (m)file, opstopping
encombrementfile
contournerom...heen rijden
densedicht, druk
fluidevlot doorstromend
mettre à la disposition deter beschikking stellen van
périphérique (m)ringweg
perturbéontregeld
ralentirsnelheid verminderen
recommanderaanbevelen
résidervoorkomen
sens (m)richting
réseau routier (m)wegennet
signaleropmerken
traversée (v)doorsteek
flèche (v)pijl
passage (m)doortocht, overgang
simplifiervereenvoudigen
littoral (m)kuststreek
méchantgemeen
déroberstelen
inférieur àlager dan
peuplébevolkt
gouvernement (m)regering
avantageuxvoordelig
réduireverhinderen
étalement (m)spreiding
chargédruk, vol
débuterbeginnen
releveropmerken
peindreschilderen
passionnantspannend
combattant (m)strijder
partie (v)gedeelte
duc (m)hertog
projeterverplaatsen
tourneropnemen