Flash cards 3a: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
générosité (v)hartelijkheid
droit (m)recht
angoisse (v)angst
curiosité (v)nieuwsgierigheid
méfiantwantrouwend
peinébedroefd
certeszeker
accompliruitvoeren, volbrengen
émuontroerd
autonomezelfstandig
convenirtoegeven
gêne (v)verlegenheid
insulterbeledigen
abîmervernielen
affreuxafschuwelijk
ravissantbetoverend
couverture (v)deken
drap (m)laken
lâcherloslaten
élevergroot brengen
gâcherkapot maken
goût (m)smaak
prétexte (m)voorwendsel
provenirafkomstig zijn
décédersterven
arrangerin orde brengen
collerplakken
coordonnées (v,mv)adres en telefoonnummer
déserterhet huis verlaten
désoléhet spijt me
dispute (v)ruzie
entente (v)goede verstandhouding
enversten opzichte van
époux (m) / épouse (v)echtgenoot / echtgenote
omettrevergeten
rassemblerbijeenbrengen
recueillirin huis nemen
casse (v)schade door breuk
compagnon (m)makker
hurlement (m)gebrul
planquerin veiligheid brengen
recouvrirbedekken
refuge (m)schuilplaats
berger (m)herder
chasseur (m)jager
inquiétude (v)ongerustheid
se débrouillerzich redden
lieu (m)plaats
incendie (m)brand
mouton (m)schaap
voisinnaburig
se croiserelkaar ontmoeten
son (m)geluid
bétonijzersterk
teuf (v)feest
ceinture (v)band, gordel
effectueruitvoeren
prudencevoorizichtigheid
lointainver(wijderd)
prévenirwaarschuwen
se détendrezich ontspannen
tentertrachten
veille (v)dag voor
verglas (m)ijzel
abri (m)schuilplaats, onderkomen
contrairement àin tegenstelling tot
averse (v)regenbui
brume (v)nevel, mist
nuage (m)wolk
éclaircie (v)opklaring
couvrirbedekken
horriblevreselijk
modérématig
troupeau (m)kudde
plainte (v)klacht
déposerindienen
abattreneerschieten
emmenermeenemen
intervenirtussenbeide komen
procéderuitvoeren
trace (v)spoor
démarrerstarten
apparence (v)uiterlijke schijn
avouerbekennen
devise (v)devies, zinspreuk
issue (v)uitweg
précipiteroverhaasten
s'opposer àzich verzetten tegen
accordertoestaan, verlenen
qualifierkwalificeren, betitelen
traiter deuitmaken voor
se révélerblijken te zijn
élan (m)bezieling
rentrée (v)begin van het schooljaar
car (m)bus
entoureromcirkelen
cartable (m)schooltas
incompréhensibleonbegrijpelijk
ressentirvoelen
se décontracterzich ontspannen
déduireafleiden
siège (m)stoel
dégât (m)schade
manquerontbreken
subvention (v)subsidie
quelconqueeen of andere
sono (v)geluidsinstallatie
curé (m)pastoor
pasteur (m)dominee