Flash cards 3b: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
entraînermeeslepen
effectivementinderdaad
mépriserniet belangrijk vinden
par contredaarentegen
énigmatiqueraadselachtig
affirmerduidelijk tonen
concerneraangaan
facilité (v)gemak
maturité (v)rijpheid
résisterweerstand bieden
se préoccuper dezich bezorgd maken over
ne...nulle partnergens
habit (m)kleding
refus (m)afwijzing, weigering
souffrantziek
pireerger
abus (m)misbruik
modération (v)gematigdheid
se griserbedwelmd raken
ajoutertoevoegen
ainsi queevenals
incroyableongelooflijk
contervertellen
faire la gueuleeen kwaad gezicht trekken
affluertoestromen
participant (m)deelnemer
à condition queop voorwaarde dat
consommergebruiken
vague (v)golf
ampleur (v)omvang
extrêmementbuitengewoon
loi (v)wet
escroquerie (v)oplichting
insulte (v)belediging
tentative (v)poging
mineurminderjarig
rejetébuitengesloten
pousseraanzetten
référence (v)verwijzing
responsableverantwoordelijk
punirstraffen
inverse (m)tegengestelde
limite (v)grens
malaise (m)gevoel van onbehagen
maire (m)burgemeester
taux (m)percentage
taxe (v)belasting
honnêtementbehoorlijk
administration (v)bestuur
annueljaarlijks
artisan (m)ambachtelijk
gamme (v)scala
augmentation (v)stijging
déplaireniet in de smaak vallen
diviserverdeeld worden
exposant (m)exposant
fournisseur (m)leverancier
limiterbeperken
lucratifwinstgevend
favoriserbevoordelen
marque (v)merk
nouveauté (v)nieuw product, nieuwheid
offre (v)aanbod
préciserduidelijk maken, verduidelijken
afin queopdat
finalementuiteindelijk
autorisation (v)toestemming
obligatoireverplicht
par conséquentdientengevolge
mode d'emploigebruiksaanwijzing
concevoirontwerpen
entretien (m)onderhoud
en outrebovendien
c'est quedoordat
dévorerverslinden
éclatantoverweldigend, schitterend