vocabulaire 4b: lezen en luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
aile (v)vleugel
consacrer àwijden aan
vitalité (v)levenslust
équilibre (m)evenwicht
de peur queuit angst dat
contrediretegenspreken
reproche (m)verwijt
tendresse (v)tederheid
grimper àoplopen tot
parvenir àerin slagen
aliment (m)voedingsmiddel
développerontwikkelen
pâte (v)deeg
racine (v)wortel
sida (m)aids
traitement (m)behandeling
suffirevoldoende zijn
volaille (v)gevogelte
Noël (m)Kerst
célébrervieren
disposer debeschikken over
tarder àwachten om
courant d'air (m)luchtstroom
serrerdicht bij elkaar zetten
pente (v)helling
brutalruw, hard
accrochervastmaken
altitude (v)hoogte
descente (v)afdaling
épreuve (v)wedstrijd
bruyantlawaaiig
conduite (v)(rij)gedrag
Pâques (v)Pasen
confirmerbevestigen
écraseromverrijden
histoire deom te
ligue (v)bond
nettementduidelijk
reconnaissance (v)erkenning
voirezelfs
auparavantvoorheen
rayon (m)straal
couche (v)laag
notammentmet name
nuisance (v)overlast
noyerverdrinken
compatriote (m/v)landgenoot
témoignergetuigen
condamnerveroordelen
contestertegenspreken
sans parti prisonbevooroordeeld
revenu (m)inkomen
bien entendunatuurlijk
évidemmentnatuurlijk
fiche (v)formulier
appuyerbenadrukken, ondersteunen
illustrerverduidelijken
renforcerversterken
affaibliraantasten, verzwakken
résumersamenvatten
impôt (m)belasting
provisoirevoorlopig
trêve (v)(wapen)stilstand
planche (v)plank
bénéficier deprofiteren van, krijgen
croissance (v)groei
comptabilité (v)boekhouding
montant (m)bedrag
supplémentaireaanvullend
sévèrestreng
de même queevenals
distribueruitdelen
doute (m)twijfel
injustice (v)onrechtvaardigheid
susciterwekken
baccalauréat (m)eindexamen
tissu (m)lap
améliorerverbeteren
conclurebesluiten, gevolgtrekking maken
frein (m)rem
gaspillerverspillen
mesure (v)maat
savantingewikkeld
pointuspits-
s'arracherelkaar uit de handen trekken
de sorte quezodat
minorité (v)minderheid
récolterverzamelen, oogsten
rédigerschrijven
virerveranderen