langue-o-thèque - thème 1 deel C

Zoek de goede vertalingen bij elkaar.
Ik ben voor/tegen die regel.
Allereerst wil ik zeggen dat die regel goed/te streng is.
Ten eerste vind ik veel regels overbodig.
Ten tweede zal het beter zijn als ...
Uiteindelijk, om het laatste voorbeeld te geven ...
Kortom, zoals ik net zei ...
Ik heb voor regel drie gekozen, omdat ...