vocabulaire - thème 1 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à mon avis, selon moivolgens mij
abolirafschaffen
ainsizo, op deze manier
ajoutertoevoegen
attirantaantrekkelijk
le casierhet kluisje
le cauchemarde nachtmerrie
la chancede kans, het geluk
la collehet nablijven
en conséquencedientengevolge, dus
le coup de foudrede liefde op het eerste gezicht
égalementook
s'embrasserelkaar kussen, omhelzen
l'emploi du temps (m)het rooster
en même tempstegelijkertijd
ennuyeuxvervelend
ensemblesamen
la hontede schaamte
l'interrogation (v)de toets
ressembler àlijken op
le témoignagede getuigenis
il vaut mieux (+ infinitif)het is beter om
aantrekkelijkattirant
dientengevolge, dusen conséquence
het is beter om ...il vaut mieux (+ infinitif)
de kans, het gelukla chance
elkaar kussen, elkaar omhelzens'embrasser
lijken opressembler à
de nachtmerriela cauchemar
ookégalement
het roosterl'emploi du temps (m)
samenensemble
de schaamtela honte
tegelijkertijden même temps
de toetsl'interrogation (v)
toevoegenajouter
vervelendennuyeux
volgens mijà mon avis, selon moi
zo, op deze manierainsi