vocabulaire - thème 1 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
brefkortom
la chevillede enkel
la mulede slipper
la conduitehet gedrag
corps et âmemet hart en ziel
effacerwegvegen, uitvegen
emportermeenemen (iets)
l'établissement (m)het gebouw
être en retardte laat zijn
faire de son mieuxzijn best doen
faire la cuisinekoken
le femme de ménagede huishoudster, de werkster
le langagehet taalgebruik
mâcherkauwen
au millieu dete midden van
de moins en moinssteeds minder
originaire deafkomstig uit
par contre, au contrairedaarentegen
le permis de conduirehet rijbewijs
la permissionde toestemming
poser des problèmesproblemen geven
poser sa candidaturesolliciteren
sévèrestreng
la tentativede poging
tout d'abordallereerst
afkomstig uitoriginaire de
allereersttout d'abord
daarentegenau contraire, par contre
de enkella cheville
het gedragla conduite
kauwenmâcher
kokenfaire la cuisine
kortombref
meenemen (iets)emporter
problemen gevenposer des problèmes
het rijbewijsle permis de conduire
steeds minderde moins en moins
strengsévère
het taalgebruikle langage
te laat zijnêtre en retard
te midden vanau milieu de
de toestemmingla permission
wegvegen, uitvegeneffacer
zijn best doenfaire de son mieux