vocabulaire - thème 2 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
alimentairevoedings- / eet-
à portée de mainbinnen handbereik
avoir la vie dure (fig.)taai zijn
le cadrehet leidinggevend personeel
certeszeker
désoeuvré(e)werkloos
désormaisvoortaan
se disputerruzie maken
être issu(e) deafkomstig zijn uit
être persuadé(e)overtuigd zijn
la filièrehet profiel
en fonction denaargelang
forcémentnoodzakelijkerwijs
incapableongeschikt, niet in staat
la mention très biencum laude (vermelding)
multipliervermenigvuldigen
obtenir(ver)krijgen
persistervolharden
primordialuitermate belangrijk
privilégierbevoorrechten
se rechargerzich opladen
subirondergaan
remplacervervangen
répertorierinventariseren
ressortir deblijken uit
se servir dezich bedienen van
le tiers-mondede derde wereld
versomstreeks
(be)antwoordenrépondre
bezoekenfréquenter
bijnapresque
de consumentle consommateur
echterpourtant
hard werkenbosser
kletsenbavarder
op elkaar lijkense ressembler
erg geïnteresseerd zijn inse passioner pour
hipbranché(e)
de indrukl'impression (v)
meegaan metaccompagner
de moeitela peine
de nachtclubla boîte de nuit
de ontmoetingla rencontre
het projectle projet
slagen voor de middelbare schoolpasser le bac
de voorwaardela condition
de vrije tijdles loisirs (m mv)
winkels en etalages bekijkenfaire du lèche-vitrines
zoalscomme