Vocabulaire 3a: lezen & luisteren fr-nl

Klik op een getal voor de definitie. Spaties tellen niet mee, typ die dus ook niet in!
        1      2       
3                   
       4            
                 
                 
5                   
                 
6                   
                 
    7       8          
                 
                 
                 
                 
        9           
                 
     10