vocabulaire - thème 3 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
de pijnla douleur
à traversdoor
trotsfier, fière
apprendreleren
le chômagede werkloosheid
la peinehet verdriet
confondreverwarren
évoqueroproepen
opnemenenregistrer
lors detijdens, terwijl
répandreuitdragen
détenduontspannen
la douleurde pijn
bewijzenprouver
à l'intérieur(van) binnen
l'âme (v)de ziel
de traanla larme
enregistreropnemen
de ziell'âme (v)
op de hoogte zijnêtre au courant
être au courantop de hoogte zijn
prouverbewijzen
issu de(komend) uit
fier, fièretrots
tout de suitemeteen
joyeux, -sevrolijk
la jouede wang
la larmede traan
le/la mêmehetzelfde, dezelfde
le morceauhet stuk
c'est pour celadaarom
remporterbinnenhalen, winnen
de wangla joue
la persévérancehet doorzettingsvermogen
encourageraanmoedigen
de nobles causes (v mv)goede doelen
hetzelfde, dezelfdele/la même
meteentout de suite
vrolijkjoyeux, -se
sortir en boîteuitgaan (discotheek)
aanmoedigenencourager
doorà travers
lerenapprendre
opmerkenremarquer
essuyerdrogen
ontspannendétendu
het stukle morceau
het verdrietla peine
remarqueropmerken
de werkloosheidle chômage