vocabulaire - thème 3 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
wat betreftquant à
humoristischhumoriste
la file d'attentede wachtrij
contenttevreden, blij
walgelijkdégoûtant
amoureux, -severliefd
la miminehet icoontje
un espace non fumeurseen niet-rokers ruimte
quand àwat betreft
dégoûtantwalgelijk
l'endroit (m)de plaats, de plek
étonnéverbaasd
solitaireeenzaam
la recherchehet onderzoek
grâce àdankzij
gaivrolijk
gelukkigjoyeux, -se
déménagerverhuizen
het onderzoekla recherche
vrolijkgai
behalvesauf
le lieu de rencontrede ontmoetingsplaats
le plathet gerecht
rauque (voix)rauw (stem)
humoristehumoristisch
le rêve de jeunessede jeugddroom
l'agneau (m)het lamsvlees
uitzicht opvue sur
verliefdamoureux, -se
verbaasdétonné
de wachtrijla file d'attente
le service bilinguede tweetalige bediening
saufbehalve
joyeux, -segelukkig
la vuehet uitzicht
dankzijgrâce à
het gerechtle plat
het lamsvleesl'agneau (m)
een niet-rokers ruimteun espace non fumeurs
tevredencontent
rauwrauque