vocabulaire - thème 3 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
contemporainhedendaags
('s) adapter à(zich) aanpassen aan
orientaloosters
relierverbinden
la boussolehet kompas
het (schilder) doekla toile
clairement lisibleduidelijk leesbaar
la sandalettede sandaal/slipper
devoir àte danken hebben aan
enseignerlesgeven
éprouvervoelen
de verschijningl'apparition (v)
l'effort (m)de kracht
l'apparition (v)de verschijning
l'Orient (m)het Oosten
le panneau d'affichagehet reclamebord
la persévérancehet doorzettingsvermogen
le piétonde voetganger
le guichet du théatrede theaterkassa
de voetgangerle piéton
la toilehet (schilder) doek
lesgevenenseigner
het doorzettingsvermogenla persévérance
het reclamebordle panneau d'affichage
de krachtl'effort (m)
hedendaagscontemporain