Vocabulaire 4a: lezen & luisteren fr-nl

Klik op een getal voor de definitie. Spaties tellen niet mee, typ die dus ook niet in!
1       2                    3   
                        
   4                       
                        
    5                6        
                        
                        
    7               8         
                        
              9            
                        
                        
                        
             10