vocabulaire - thème 4

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
comparer àvergelijken met
s'attendre àverwachten
à l'improvisteonverwachts, plotseling
blâmerafkeuren
la capitalede hoofdstad
heiligsacré
platzonder prik
le conseilhet advies
l'étranger (m)de buitenlander
gazeux, -semet prik
même sizelfs als
nettement (bijw)duidelijk
het adviesle conseil
planifierplannen
prévenirwaarschuwen
als, wanneerlorsque
la propiétéhet eigendom, het bezit
de hoofdstadla capitale
la puissancede macht
extrasupplémentaire
dérangerstoren
duidelijknettement (bijw)
de kraanle robinet
sacréheilig
supplémentaireextra
afkeurenblâmer
proposervoorstellen
de buitenlanderl'étranger (m)
spotten metse moquer de
la blaguede mop, de grap
het eigendom, het bezitla propiété
iemand bezoekenrendre visité à qn.
lorsqueals, wanneer
letten opfaire attention à
onverwachts, plotselingà l'improviste
faire attention àletten op
met prikgazeux, -se
de onbeleefdheidl'impolitesse (v)
public, publiqueopenbaar
openbaarpublic, publique
storendéranger
se moquer despotten met
vergelijken metcomparer à
mondialwereld-
zelfs alsmême si
in tegenstelling totcontrairement à (bijw)
de machtla puissance
le robinetde kraan
zonder prikplat
verwachtens'attendre à
het tegenovergesteldel'opposé (m)
waarschuwenprévenir
de mop, de grapla blague
voorstellenproposer
wereld-mondial