vocabulaire - thème 4 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
ne ... guèrebijna niet, nauwelijks
constituervormen
provoquerveroorzaken
l'honnêteté (v)de eerlijkheid
la coopérationde samenwerking
le marchandde verkoper, de handelaar
le défide uitdaging
de termijnle délai
de eerlijkheidl'honnêteté (v)
veroorzakenprovoquer
vermoedense douter
het wantrouwenla méfiance
être en retardte laat zijn
l'identité (v)de identiteit
mercenaireop winst belust
gierig, gulzigavide
la méfiancehet wantrouwen
vormenconstituer
menacerbedrijgen
onderhandelennégocier
multipolairemeerpolig
des affaireszaken-
zorgen voor, toezien opveiller à
réducteur, -tricebeperkend
de samenwerkingla coopération
kortbrièvement (bijw)
veiller àzorgen voor, toezien op
bedreigenmenacer
bijdragen totcontribuer à
afwijzenrejeter
bijna niet, nauwelijksne ... guère
de uitdagingle défi
rejeterafwijzen
hoewelquoique
la mondialisationde mondialisering
de verkoper, de handelaarle marchand
beperktréducteur, - trice
de identiteitl'identité (v)
le délaide termijn
lucht-aérien(ne)
quoiquehoewel
het samenbrengenla rapprochement
te laat zijnêtre en retard
contribuer àbijdragen tot
négocieronderhandelen