vocabulaire - thème 5 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
L'attention (v)de aandacht
au débutin het begin
la carrièrede carrière
le castingde casting (film)
la classe terminalede eindexamenklas
la confiseriehet snoepgoed
le conte de féeshet sprookje
dépasser les frontièresde grenzen overgaan
frappantopvallend
la lauréatede prijswinnares
marquermarkeren
merci dedank voor
s'agir degaan over/om, betreffen
le tournanthet keerpunt, de kentering
véritableecht, waar
de aandachtl'attention (v)
dank voormerci de
dit is alles overc'est tout sur
de eindexamenklasla classe terminale
gaan over/om, betreffens'agir de
de grenzen overgaandépasser les frontières
in het beginau début
het keerpunt, de kenteringle tournant
markerenmarquer
opvallendfrappant
het sprookjele conte de fées